Alexa web rank

ثبت سفارش

برای دادن سفارش کالا به مجموعه خاک سرخ مراحل زیر را انجام دهید

فرمی  که در زیر قرار داده  شده است را پر نمایید و در انتها عکسی که مایل  به درخواستش هستید را ارسال کنید.

بعد از  دریافت فایل از مجموعه خاک سرخ  با شما تماس گرفته و در رابطه با سفارش گفت و گو یی صورت میگیرد.

بر اساس نوع سفارش و تعداد و فاصله مکانی تعداد روز برای آماده کردن سفارش  متغیر میباشد.

    شماره تلفن همراه

    X